Polska Szkoła Społeczna 

Polska Szkoła Społeczna istnieje już od kilkunastu lat. W szkole są prowadzone zajęcia dla dzieci w wieku 8-17 lat, kursy językowe dla młodzieży studiującej, kursy językowe dla dorosłych.

Co roku szkoła rozwija się, umacnia się dydaktycznie, zwiększa  się ilość uczniów. Celem naszej szkoły jest krzewienie języka polskiego, historii, tradycji oraz kultury polskiej. Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów na różnych zajęciach dodatkowych oraz kółkach zainteresowań. Są to zajęcia recytatorskie, konwersacyjne, teatralne.

z_761af7c1

IMG_9373

Cieszymy  się uznaniem i popularnością wśród uczniów, młodzieży i dorosłych. Każdy tu coś dla siebie znajdzie.

Przedmioty wykładane w naszej szkole po polsku: język polski, literatura polska, kultura polska, historia Polski, geografia Polski, matematyka po polsku, fizyka po polsku.

DSC02878

Grupy są tworzone odpowiednio poziomowi znajomości języka polskiego czy też innego przedmiotu nauczania. Ważnym momentem przy formowaniu grupy jest też wiek uczącego się.

Szkoła pracuje w dwie zmiany, aby dostosować do potrzeb i możliwości każdego chętnego do nauki.

IMG_2661

Co roku zwiększa ilość uczniów klas maturalnych, którzy po skończeniu nauki w naszej szkole planują podjęcie studiów na wyższych uczelniach w Polsce. Nasi nauczyciele przygotowują młodzież na studia, ukierunkowują poszczególne osoby, służą pomocą przy rejestracji kandydatów na studia, opiekują się swoimi wychowankami.

DSC03073

PAXZ4allya4

19642434_1352969378156880_2865195731212956396_n

Dla naszych dzieci, młodzieży oraz kursantów organizujemy wyjazdy edukacyjne i turystyczne po Białorusi, do Polski, na Litwę, aby przybliżyć im polską historię, kulturę, literaturę, geografię, aby kształcić ich w duchu polskim. Wyjeżdżamy do liceów i gimnazjów Białegostoku na lekcje w ramach wymiany młodzieżowej.

DSC03119

W naszej szkole panuje atmosfera współpracy i wzajemnej życzliwości.

DSC02835

y_246bd14a