W naszej szkole panuje atmosfera współpracy i wzajemnej życzliwości.

Co roku zwiększa ilość uczniów klas maturalnych, którzy po skończeniu nauki w naszej szkole planuja podjęcie studiów na wyższych uczelniach w Polsce. Nasi nauczyciele przygotowują młodzież na studia, ukierunkowują poszczególne osoby, służą pomocą przy rejestracji kandydatów na studia, opiekują się swoimi wychowankami.

Cieszymy się uznaniem i popularnością wśród uczniów, młodzieży i dorosłych. Każdy tu coś dla siebie znajdzie.

Celem naszej szkoły jest krzewienie języka polskiego, historii, tradycji oraz kultury polskiej. Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów na różnych zajęciach dodatkowych oraz kółkach zainteresowań. Są to zajęcia recytatorskie, konwersacyjne, teatralne.