Celem naszej szkoły jest krzewienie języka polskiego, historii, tradycji oraz kultury polskiej. Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów na różnych zajęciach dodatkowych oraz kółkach zainteresowań. Są to zajęcia recytatorskie, konwersacyjne, teatralne.