Nikt nie jest zapomniany, nic nie jest zapomniane!

Przywódcy Społeczności Polskiej na Białorusi, wraz z prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi byłą łączniczką Armii Krajowej majorem Weroniką Sebastianowicz ps. „Różyczka”, oraz przyjaciółmi z Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego – uczcili pamięć poległych bohaterów w obwodzie grodzieńskim.

Следами героев пограничья. Никто не забыт, ничто не забыто!
Руководители Польского сообщества Беларуси совместно с председателем Беларуской Ассоциации Солдат Армии Крайовэй (бывшей связной АК) майором Вероникой Себастьянович псевдоним в годы войны „Розочка” и друзьями из Международного мотосообщества „Катынский Рейд” почтили память героев погибших на Гродненщине.

zdjęcia i wideo:  Андрей Эйвинд