Obchody Święta Wojska Polskiego na Grodzieńszczyźnie (wideo i zdjęcia)

autor: Anna Porzecka; zdjęcia i wideo:  Андрей Эйвинд

15 sierpnia w Dniu Wojska Polskiego Mieczysław Jaśkiewicz oraz działacze Centrum Polskiej Kultury i Oświaty odwiedzili groby polskich żołnierzy, poległych na Grodzieńszczyźnie. Tam razem z mieszkańcami wsi i miasteczek, położonych nieopodal miejsc pochówku, wspólnie się modlili i oddawali hołd poległym, składając kwiaty i zapalając znicze. Łącznie objechali blisko 300 km. Po czym w Grodnie wspólnie z działaczami Polskiej Macierzy Szkolnej i Związku Polaków na Białorusi uczestniczyli w uroczystościach w Grodnie. Na Cmentarzu Garnizonowym przedstawiciele wszystkich polskich organizacji wspólnie zapalili znicze i pomodlili się za żołnierzy poległych w 1920 roku. Uroczystości zakończyły się Mszą Świętą w intencji poległych w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego (Pobernardyńskim ). Chór „Głos znad Niemna ” pod kierownictwem Pawła Kmiecika i dyrygenturą Ireny Mazurkiewicz uświetnił uroczystość swoim śpiewem. P. S. Obchody zostały zorganizowane przez Polaków mieszkających w Grodnie. -15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny –

-15 2017 roku- 97 rocznica bitwy warszawskiej 1920 roku. (Cud nad Wisłą)-