W 78. rocznicę obrony Grodna

Dnia 20 września 2017 roku członkowie Wspólnoty Polaków wraz z uczniami z Polskiej Szkoły Społecznej im. Jana Pawła II oddali hołd poległym w obronie miasta w 1939 roku odwiedzając i modląc się przy grobach poległych w Lerypolu, Żydomli, Jurewiczach, Kulbakach, Małyszczyźnie, Grańdziczach, Kodziowcach, Nowikach (miejsce rozstrzału Generała J.Olszyny-Wilczyńskiego), przy Forcie w Naumowiczach (miejsce rozstrzału organizatora obrony Grodna wiceprezydenta miasta Romana Sowickiego). Tegoż dnia została odprawiona msza św. w intencji poległych w kościele Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie. Cześć ich pamięci!

 

Krótka historia-przypomnienie dla uczniów: Sowieckie oddziały nacierały z dwóch kierunków – od południa i od wschodu. Grodno sowieci planowali zdobyć z marszu – rankiem 20 września 1939 roku. Obok nielicznych pododdziałów Wojska Polskiego i ludności cywilnej dzielnie walczyła w obronie Grodna młodzież szkolna, a nawet dzieci. Najlepiej odzwierciedlają obraz tych wydarzeń wspomnienia uczestników walk. Grażyna Lipińska relacjonuje: „O świcie wjeżdża na most olbrzymi czołg, przerywa bez trudu nasze zapory, za nimi drugi, trzeci, czwarty. Trzepocą na nich czerwone chorągiewki, na pierwszym czołgu bukiet kwiatów, gdzieś go kwiatami przywitano, ale nie w Grodnie”.

Grodno broniło się do 22 września 1939 r. Najdłużej trwała obrona znajdujących się nad Niemnem: Starego Zamku Królewskiego, koszar, 81. pułku strzelców oraz położonego obok zespołu szkół zawodowych”.

Grodno było jedynym polskim miastem, które tak długo we wrześniu 1939 roku opierało się regularnym jednostkom Armii Czerwonej. Za swą bohaterska postawę zapłaciło dużą daniną krwi w rannych, poległych lub zakatowanych mieszkańcach tego grodu.

 

zdjęcia: Андрэй Эйвинд

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 połączona z nadaniem szkole imienia Jana Pawła II

Dnia 16 września 2017 roku Polska Szkoła Społeczna w Grodnie przeżywała dwie niezwykle ważne uroczystości: Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 oraz uroczystość nadania szkole imienia wielkiego Polaka, Jana Pawła II. Pobierać naukę języka polskiego w naszej placówce kulturalno-oświatowej w tym roku będzie ponad 680 uczniów! To jest nasz wspólny sukces (nauczycieli i uczniów). Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą w kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie (Pobrygidzki). Nauczyciele wraz z uczniami,  ich rodzicami i dziadkami przybyli do świątyni, aby wspólnie prosić o dobry i pomyślny rok szkolny.

 

IMG_7914
 

Przed uroczystą mszą świętą

 

W dniu tym również nadano szkole imię Jana Pawła II. Ta bardzo uroczysta chwila stała się ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. Ma ona znaczenie zarówno dla absolwentów, jak również dla obecnych uczniów, ich rodziców i grona pedagogicznego. W dzisiejszych czasach, kiedy brak jest jasnych autorytetów, ludzi godnych naśladowania, Jan Paweł II jawi się jako wzór idealny do naśladowania. Jawi się jako Patron, który będzie umocnieniem i da odwagę w budowaniu przyszłości rodziny, państwa i świata, w którym kierować się będzie takimi wartościami jak: prawda, zgoda, miłość i szacunek.

 

IMG_7944
 

Szkoła z tradycją i dostojnym patronem

 

Patron to ktoś, kto czuwa, opiekuje się kimś lub czymś, to również obrońca. Patron to osoba, która swoim życiem daje przykład, wskazania, co robić, jak żyć, postępować. Życie Jana Pawła II było świadectwem człowieka, który nigdy nie krył swoich słabości, służąc każdemu człowiekowi, swoją siłą duchową do ostatnich chwil. Przez swoje prawdziwe świadectwo łączył pokolenia, łamał bariery religijne i wprowadzał pokój tam, gdzie panowała wojna. Dyrektor szkoły Helena Dubowska podkreśliła, że „budowani autorytetem Jana Pawła II będziemy się starali wspólnie z uczniami, ich rodzicami,  by wzajemna życzliwość, pomoc i zrozumienie towarzyszyły nam w naszym codziennym życiu.”

IMG_7966
 

Dyrektor szkoły Helena Dubowska trzyma w ręku obraz św. Jana Pawła II, który zajmie honorowe miejsce w budynku Polskiej Szkoły Społecznej im. Jana Pawła II w Grodnie

 

Dziękujemy uczniom i rodzicom za zaufanie i trafny wybór swojej polskiej szkoły w Grodnie!

zdjęcia:  Андрей Эйвинд

50 LAT RAZEM PRZEZ ŻYCIE!

Niewiele jest rzeczy tak cennych jak złoto, nic zatem dziwnego, że święto półwiecza szczęśliwego pożycia nazwano właśnie złotymi godami. Swoje złote gody w lipcu 2017 roku obchodzili pan Władysław i pani Bronisława Kaźmierowiczowie ze wsi Masztalery z rejonu grodzieńskiego.

życzenia dla "młodej pary".jpg
 

Pani Halina Derbysz (Wspólnota Polaków) składa życzenia Państwu Kaźmierowiczom

 

Złote gody to powód do wspomnień wspólnie spędzonych lat. Choć nie zawsze było pięknie, obok uśmiechów pojawiały się łzy, a w parze z radością szedł smutek to wzajemna miłość pozwalała przezwyciężać wszystko. Z okazji pięćdziesięciu wspólnie spędzonych lat życzymy Państwu wytrwałości, zrozumienia oraz bezwarunkowej miłości przez kolejne kilkadziesiąt lat!