Dnia 16 września 2017 roku Polska Szkoła Społeczna w Grodnie przeżywała dwie niezwykle ważne uroczystości: Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 oraz uroczystość nadania szkole imienia wielkiego Polaka, Jana Pawła II. Pobierać naukę języka polskiego w naszej placówce kulturalno-oświatowej w tym roku będzie ponad 680 uczniów! To jest nasz wspólny sukces (nauczycieli i uczniów). Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą w kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie (Pobrygidzki). Nauczyciele wraz z uczniami,  ich rodzicami i dziadkami przybyli do świątyni, aby wspólnie prosić o dobry i pomyślny rok szkolny.

 

IMG_7914
 

Przed uroczystą mszą świętą

 

W dniu tym również nadano szkole imię Jana Pawła II. Ta bardzo uroczysta chwila stała się ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. Ma ona znaczenie zarówno dla absolwentów, jak również dla obecnych uczniów, ich rodziców i grona pedagogicznego. W dzisiejszych czasach, kiedy brak jest jasnych autorytetów, ludzi godnych naśladowania, Jan Paweł II jawi się jako wzór idealny do naśladowania. Jawi się jako Patron, który będzie umocnieniem i da odwagę w budowaniu przyszłości rodziny, państwa i świata, w którym kierować się będzie takimi wartościami jak: prawda, zgoda, miłość i szacunek.

 

IMG_7944
 

Szkoła z tradycją i dostojnym patronem

 

Patron to ktoś, kto czuwa, opiekuje się kimś lub czymś, to również obrońca. Patron to osoba, która swoim życiem daje przykład, wskazania, co robić, jak żyć, postępować. Życie Jana Pawła II było świadectwem człowieka, który nigdy nie krył swoich słabości, służąc każdemu człowiekowi, swoją siłą duchową do ostatnich chwil. Przez swoje prawdziwe świadectwo łączył pokolenia, łamał bariery religijne i wprowadzał pokój tam, gdzie panowała wojna. Dyrektor szkoły Helena Dubowska podkreśliła, że „budowani autorytetem Jana Pawła II będziemy się starali wspólnie z uczniami, ich rodzicami,  by wzajemna życzliwość, pomoc i zrozumienie towarzyszyły nam w naszym codziennym życiu.”

IMG_7966
 

Dyrektor szkoły Helena Dubowska trzyma w ręku obraz św. Jana Pawła II, który zajmie honorowe miejsce w budynku Polskiej Szkoły Społecznej im. Jana Pawła II w Grodnie

 

Dziękujemy uczniom i rodzicom za zaufanie i trafny wybór swojej polskiej szkoły w Grodnie!

zdjęcia:  Андрей Эйвинд