Projekt „Nasze Miasto-Nasze Gniazdo” zrealizowany przez uczniów Polskiej Szkoły Społecznej im. św. Jana Pawła II. Dowiecie się Państwo o naszej szkole, krótka😉 lekcja historii od wybitnego znawcy dziejów naszego miasta i nie tylko-historyka Józefa Porzeckiego.Grodno oczyma naszych uczniów. Tu warto przyjechać! Być może odkryjecie również dla siebie polskie miasto Poznań, które warto odwiedzić! Zapraszamy do obejrzenia! Niedługo otrzymamy podobny film od polskiej szkoły-partnera w Poznaniu.

W 2017 roku klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych w Gnieźnie zainicjował międzynarodowy projekt pod hasłem “NASZE MIASTO-NASZE GNIAZDO”. Tak o nim wypowiada się pani prezes Małgorzata Tomczak: Mając na uwadze kształtowanie poczucia patriotyzmu oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii opracowaliśmy projekt edukacyjny “Nasze miasto nasze gniazdo”, którego głównym celem jest przywrócenie polskiej i polonijnej szkole jej roli kulturotwórczej w oparciu o nowoczesne, aktywizujące metody nauczania. Będziemy rozwijać współpracę między szkołami polskimi i polonijnymi”.

Projekt polega na wymianie informacji o swoich macierzystych miastach lub miastach zamieszkiwanego regionu. Każda szkoła zgłasza grupę 15 uczniów, którzy w obrębie swojej grupy wiekowej przygotowują pytania dotyczące wybranego przez siebie miasta. Następnie pytania zostają przesłane do organizatorów, a oni przesyłają je do partnerskich szkół (wybranych drogą losową) biorących udział w projekcie. I tak pytania uczniów z Chicago mogą trafić do Berlina, a do Chicago mogą zostać przysłane pytania z Wrocławia. Kolejnym etapem jest nagranie odpowiedzi w dwujęzycznej wersji polsko-angielskiej lub wykonanie projektu plastycznego w postaci albumu miasta i wysłanie do organizatorów, a dalej do szkoły partnerskiej. W dzisiejszej multimedialnej rzeczywistości ważne jest, by projekty edukacyjne angażowały dzieci i młodzież nie tylko ciekawym tematem, ale także możliwością wykorzystania ich zainteresowań współczesna techniką. Taki jest właśnie projekt “Nasze miasto-nasze gniazdo”.