Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 w Polskiej Szkole Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia. Dzień 15 września 2018 roku ze wszech miar  był wyjątkowym dla Polskiej Szkoły Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie. Tego dnia Szkoła przeżywała Inaugurację Roku Szkolnego 2018/2019, która łączyła się z poświęceniem Sztandaru Szkoły. Akt ten miał miejsce podczas uroczystej mszy św. odprawionej w kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie (Pobrygidzki). Nauczyciele wraz z uczniami, ich rodzicami i dziadkami przybyli do świątyni, aby wspólnie podziękować za bezpieczne wakacje i prosić o dobry i pomyślny rok szkolny 2018/2019. Chór ”Grodnianie” nadał uroczystości wyjątkowego charakteru.

Po mszy św. zaproszeni goście i uczniowie udali się do nowych murów szkoły. Na początku wprowadzony został sztandar szkoły. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły – p. Helena Dubowska, która serdecznie powitała wszystkich uczniów oraz rodziców i grono pedagogiczne. Po powitaniu nastąpiła modlitwa oraz uroczyste poświęcenie salek lekcyjnych przez księdza. Do uczniów, nauczycieli oraz rodziców życzliwe słowa skierowali zaproszeni goście. Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego – p. Maria Połubińska odczytała list gratulacyjny z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, który został nadesłany wprost z pierwszej stolicy Polski – Gniezna, za co bardzo serdecznie dziękujemy Pani Prezes Klubu Nauczycieli Polskich i Polonijnych “GNIAZDO PL” – p. Małgorzacie Tomczak. Wspaniały występ zespołu dziecięcego “Wesoła Gromadka” był pięknym uwieńczeniem uroczystości, jak również powodem do dumy rodziców, Pani kierownik zespołu Anny Porzeckiej  oraz dla całej społeczności szkolnej. Po części artystycznej nastąpiło krojenie tortu.  Delektując się ciastem uczniowie mogli podzielić się wspomnieniami lata oraz skierować pytania do nauczycieli. W tak wspaniałej atmosferze zainaugurowano rok szkolny 2018/2019!

Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole. Niech ten rok szkolny będzie na „Szóstkę”! Powodzenia, drodzy maturzyści 2018!

Zdjęcia: Andrzej Ejwind