BRAWO, NASI ZWYCIĘZCY! KRESY 2018

„Kresy 2018” to konkurs recytatorski im. Adama Mickiewicza, który odbywa się w różnych państwach, łącznie w 16. Konkurs zakończy się w grudniu w Białymstoku. Na finał do Białegostoku zostaną zaproszeni laureaci najstarszej kategorii wiekowej – od lat 16.

Wieczór poetycki w Polskiej Szkole św. Jana Pawła II w Grodnie odbył się 13 listopada. Uczestnicy wystąpili w 3 grupach wiekowych: dzieci do lat 12, dzieci i młodzież od lat 12 do 16 oraz młodzież powyżej 16 lat. Najczęściej brzmiały wiersze W. Szymborskiej, A. Mickiewicza, Z. Herberta, A. Osieckiej, A. Asnyka, W. Broniewskiego. W konkursie wzięło udział 36 uczestników.

Nauczyciele podkreślają, że „Kresy” stały się już nieodłączną, bardzo ważną częścią szkolnej edukacji. Są uczniowie, którzy chętnie i dzisiaj sięgają po tomiki poezji, czytają i chętnie recytują wiersze na pamięć.

Udział w takim konkursie kształtuje u uczniów zamiłowanie do poezji, do polskiej literatury i kultury. Cieszy fakt, że w tym roku najstarsza kategoria była reprezentowana przeważnie przez chłopców. Życzymy dalszych sukcesów!

Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów.

Gratulujemy Wszystkim Uczestnikom!

 

Kategoria I – dzieci do lat 12:

I miejsce – Daria Szymanowicz
II  miejsce – Angelina Rakczejewa
III miejsce – Katarzyna Kuźmicz

Kategoria II – dzieci i młodzież od 12 do 16 lat

I miejsce – Maria Nowik
II  miejsce – Daria Lipiawko
III miejsce – Katarzyna Buzun

Kategoria III – młodzież od 16 lat

I miejsce – Ilia Walencinkiewicz
II miejsce – Katarzyna Szoka, Diana Jadeszko
III miejsce – Aleksy Piełuć, Wadim Jabłoński, Paweł Byczek

Fot. Andrej Ejwind