NIEPODLEGŁOŚĆ KRZYŻAMI MIERZONA. W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ GRODNO I ZIEMIĘ GRODZIEŃSKĄ

28 kwietnia w Polskiej Szkole Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie odbyły się uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez nasze miasto Grodno.

Po mszy świętej oddaliśmy hołd poległym żołnierzom z okresu odbudowy państwa polskiego, a także broniącym ojczyzny w 1939r., modląc się i zapalając na ich grobach znicze. Na terenach obecnej Grodzieńszczyzny znajduje się kilkadziesiąt zachowanych miejsc wiecznego spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego z wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 r. Miejsca polskiej pamięci narodowej przybliżają nam historię i bohaterstwo żołnierza polskiego, a także przypominają niełatwe polskie drogi do niepodległości i suwerenności państwowej. Naszym zadaniem jest kultywowanie i przybliżanie młodemu pokoleniu pamięci historycznej tamtych znaczących wydarzeń.

Na uroczyste obchody złożyło się również przedstawienie słowno-muzyczne ukazujące trudne drogi ku niepodległości. W zorganizowanych przez PSS im. św. Jana Pawła II w Grodnie uroczystościach wzięli udział goście z  Częstochowy, Białegostoku, a także uczniowie szkoły i mieszkańcy Grodna.

Dziękujemy gościom, nauczycielom (w szczególności historykowi Józefowi Porzeckiemu za niezwykłą lekcję historii i zorganizowanie uroczystości) oraz uczniom za udział w obchodach 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Grodno i Grodzieńszczyznę!

W 1793 roku na Nowym Zamku w Grodnie podczas ostatniego sejmu I Rzeczypospolitej podpisano drugi traktat rozbiorowy z Rosją i Prusami. Zryw patriotyczny Tadeusza Kościuszki w obronie ideałów Konstytucji 3 maja i państwowośći polskiej nie powstrzymał planów zaborców. Okres 123 lat zaborów nie zniszczył w ludności polskiej zamieszkującej tereny bylego Wielkiego Księstwa Litewskiego poczucia tożsamości i przynależności do narodu polskiego.

W listopadzie 1918 r. po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wschodnie tereny dawnej Rzeczypospolitej znajdowały się pod okupacją wojsk niemieckich i podlegały zarządowi administracyjnemu Naczelnego Dowódcy Wschodu (w skróce OBER-OST). Jednak po 124 latach zniewolenia Grodno powróciło w skład odbudowanej II Rzeczypospolitej. Społeczność grodzieńska przystąpiła do odbudowy miasta i organizowania życia społecznego i kulturalnego.

IMG_0451

 

W dniu 28 kwietnia 1919 r. w Grodnie przy licznie zgromadzonej ludności miasta i okolic odbyło się uroczyste powitanie wkraczającego Wojska Polskiego. Na placu przed kościołem farnym odprawiona została msza polowa po czym odbyła się defilada polskich oddziałów. Po przemówieniach powitalnych wygłoszonych przez przedstawicieli miasta i organizacji społecznych, zabrała głos delegacja dzieci grodzieńskich witając wojsko polskie tymi słowami: „My dzieci polskie przyszliśmy powitać obrońców naszych i gorąco podziękować za krew przelaną i trudy ofiarne dla ukochanej Ojczyzny ponoszone(…)”

 

za zdjęcia dziękujemy: Bernard Banaszuk