NIEPODLEGŁOŚĆ KRZYŻAMI MIERZONA. W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ GRODNO I ZIEMIĘ GRODZIEŃSKĄ

28 kwietnia w Polskiej Szkole Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie odbyły się uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez nasze miasto Grodno.

Po mszy świętej oddaliśmy hołd poległym żołnierzom z okresu odbudowy państwa polskiego, a także broniącym ojczyzny w 1939r., modląc się i zapalając na ich grobach znicze. Na terenach obecnej Grodzieńszczyzny znajduje się kilkadziesiąt zachowanych miejsc wiecznego spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego z wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 r. Miejsca polskiej pamięci narodowej przybliżają nam historię i bohaterstwo żołnierza polskiego, a także przypominają niełatwe polskie drogi do niepodległości i suwerenności państwowej. Naszym zadaniem jest kultywowanie i przybliżanie młodemu pokoleniu pamięci historycznej tamtych znaczących wydarzeń.

Na uroczyste obchody złożyło się również przedstawienie słowno-muzyczne ukazujące trudne drogi ku niepodległości. W zorganizowanych przez PSS im. św. Jana Pawła II w Grodnie uroczystościach wzięli udział goście z  Częstochowy, Białegostoku, a także uczniowie szkoły i mieszkańcy Grodna.

Dziękujemy gościom, nauczycielom (w szczególności historykowi Józefowi Porzeckiemu za niezwykłą lekcję historii i zorganizowanie uroczystości) oraz uczniom za udział w obchodach 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Grodno i Grodzieńszczyznę!

W 1793 roku na Nowym Zamku w Grodnie podczas ostatniego sejmu I Rzeczypospolitej podpisano drugi traktat rozbiorowy z Rosją i Prusami. Zryw patriotyczny Tadeusza Kościuszki w obronie ideałów Konstytucji 3 maja i państwowośći polskiej nie powstrzymał planów zaborców. Okres 123 lat zaborów nie zniszczył w ludności polskiej zamieszkującej tereny bylego Wielkiego Księstwa Litewskiego poczucia tożsamości i przynależności do narodu polskiego.

W listopadzie 1918 r. po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wschodnie tereny dawnej Rzeczypospolitej znajdowały się pod okupacją wojsk niemieckich i podlegały zarządowi administracyjnemu Naczelnego Dowódcy Wschodu (w skróce OBER-OST). Jednak po 124 latach zniewolenia Grodno powróciło w skład odbudowanej II Rzeczypospolitej. Społeczność grodzieńska przystąpiła do odbudowy miasta i organizowania życia społecznego i kulturalnego.

IMG_0451

 

W dniu 28 kwietnia 1919 r. w Grodnie przy licznie zgromadzonej ludności miasta i okolic odbyło się uroczyste powitanie wkraczającego Wojska Polskiego. Na placu przed kościołem farnym odprawiona została msza polowa po czym odbyła się defilada polskich oddziałów. Po przemówieniach powitalnych wygłoszonych przez przedstawicieli miasta i organizacji społecznych, zabrała głos delegacja dzieci grodzieńskich witając wojsko polskie tymi słowami: „My dzieci polskie przyszliśmy powitać obrońców naszych i gorąco podziękować za krew przelaną i trudy ofiarne dla ukochanej Ojczyzny ponoszone(…)”

 

za zdjęcia dziękujemy: Bernard Banaszuk

LISTOPADOWE REFLEKSJE. KATYŃ

Miesiąc listopad jest w kulturze chrześcijańskiej okresem szczególnej pamięci i modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Wszystko przypomina nam o przemijaniu…

Mogiły budzą poważny nastrój, a śmierć potrafi złagodzić chyba tylko krzyż. Wielokrotnie stojąc nad grobem bliskiej osoby przypominamy różne sytuacje z naszego i ich życia – te miłe, i te złe. Zastanawiamy się, czy leżący pod granitem np. dziadek byłby z nas dumny. Czy akceptowałby nasze czyny?

Listopad jest również miesiącem pamięci narodowej. Wspominamy nie tylko naszych bliskich, ale i żołnierzy poległych na wszystkich frontach w walce o wolność Ojczyzny i godność człowieka, dzięki którym my możemy żyć. Poznawanie historii Ojczyzny pobudza uczucia patriotyczne, bo Ojczyzna to nasza ziemia rodzinna, język, bogactwo duchowe, naród, jego historia, groby oraz losy przyszłych pokoleń.

Niech w tym szczególnym miesiącu listopadzie zapalone przez uczniów i nauczycieli Polskiej Szkoły Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie znicze, modlitwa na grobach poległych za Ojczyznę będą jak zewnętrznym, tak i wewnętrznym symbolem naszej pamięci i miłości do tych, którzy odeszli do wieczności.

Niech pamięć o Nich nie zaginie!

 

zdjęcia: Witalij Połubiński

BRAWO, NASI ZWYCIĘZCY! KRESY 2018

„Kresy 2018” to konkurs recytatorski im. Adama Mickiewicza, który odbywa się w różnych państwach, łącznie w 16. Konkurs zakończy się w grudniu w Białymstoku. Na finał do Białegostoku zostaną zaproszeni laureaci najstarszej kategorii wiekowej – od lat 16.

Wieczór poetycki w Polskiej Szkole św. Jana Pawła II w Grodnie odbył się 13 listopada. Uczestnicy wystąpili w 3 grupach wiekowych: dzieci do lat 12, dzieci i młodzież od lat 12 do 16 oraz młodzież powyżej 16 lat. Najczęściej brzmiały wiersze W. Szymborskiej, A. Mickiewicza, Z. Herberta, A. Osieckiej, A. Asnyka, W. Broniewskiego. W konkursie wzięło udział 36 uczestników.

Nauczyciele podkreślają, że „Kresy” stały się już nieodłączną, bardzo ważną częścią szkolnej edukacji. Są uczniowie, którzy chętnie i dzisiaj sięgają po tomiki poezji, czytają i chętnie recytują wiersze na pamięć.

Udział w takim konkursie kształtuje u uczniów zamiłowanie do poezji, do polskiej literatury i kultury. Cieszy fakt, że w tym roku najstarsza kategoria była reprezentowana przeważnie przez chłopców. Życzymy dalszych sukcesów!

Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów.

Gratulujemy Wszystkim Uczestnikom!

 

Kategoria I – dzieci do lat 12:

I miejsce – Daria Szymanowicz
II  miejsce – Angelina Rakczejewa
III miejsce – Katarzyna Kuźmicz

Kategoria II – dzieci i młodzież od 12 do 16 lat

I miejsce – Maria Nowik
II  miejsce – Daria Lipiawko
III miejsce – Katarzyna Buzun

Kategoria III – młodzież od 16 lat

I miejsce – Ilia Walencinkiewicz
II miejsce – Katarzyna Szoka, Diana Jadeszko
III miejsce – Aleksy Piełuć, Wadim Jabłoński, Paweł Byczek

Fot. Andrej Ejwind

 

 

W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ I NIEPOKORNEJ! 100 LAT!

11 listopada to szczególny dzień dla każdego Polaka. W roku bieżącym 11 listopada POLSKA świętuje 100-lecie odzyskania Niepodległości. Po 123 latach niewoli, cierpienia, walki –  Polska stała się wolną. W tym wyjątkowym dniu w kraju i poza granicami Polacy jednoczą się we wspólnym świętowaniu.

Uczniowie Polskiej Szkoły Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie upamiętnili to wydarzenie poprzez przygotowanie koncertu patriotycznego, zapraszając na wspólną wędrówkę po kartach historii.  Rozpoczęto Akademię od odśpiewania hymnu, a zakończono uroczystość „Rotą”. Podczas święta zostały wykonane najbardziej znane pieśni patriotyczne (Marsz Pierwszej Brygady, Syberiada, W Listopadzie, Flaga, Barka, Ojcowski dom in.) oraz zarecytowane wiersze o Ojczyźnie.

 

Artyści z zespołu dziecięcego „Wesoła Gromadka” oraz chóru „Grodnianie” swoim wzruszającym śpiewem wprowadzili publiczność w świąteczny nastrój. Nie mniej ważnym akcentem podczas Akademii była wystawa prac plastycznych w ramach konkursu szkolnego „Barwy Niepodległości”. Obrazy namalowane przez uczniów nadawały obchodom uroczysty i podniosły charakter. Uroczystość była też podsumowaniem licznych przedsięwzięć zaplanowanych i zrealizowanych w ciągu roku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (m. in. Dyktanda Patriotycznego).

Jakże doniośle w tym wyjątkowym dniu brzmią słowa Jana Pawła II, patrona naszej szkoły: „Nic nie jest nam dane raz na zawsze, dotyczy to także wolności. Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć”. Troszcząc się o Ojczyznę dziś, bądźmy dumni z naszej wielowiekowej przeszłości, pochodzenia, bo tak jak drzewo bez korzeni, tak naród bez historii nie ma szans na przetrwanie.

45820055_1639220076377631_3950120544988299264_n

Z okazji 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości wszystkim Rodakom przesyłamy najserdeczniejsze i najgorętsze życzenia! Niech Żyje Najjaśniejsza!

46151805_2061903283870134_9012362960776986624_n

AM, AZ

 

za zdjęcia dziękujemy: Andrej Ejwind, Tasza Belan

 

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 w Polskiej Szkole Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia. Dzień 15 września 2018 roku ze wszech miar  był wyjątkowym dla Polskiej Szkoły Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie. Tego dnia Szkoła przeżywała Inaugurację Roku Szkolnego 2018/2019, która łączyła się z poświęceniem Sztandaru Szkoły. Akt ten miał miejsce podczas uroczystej mszy św. odprawionej w kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie (Pobrygidzki). Nauczyciele wraz z uczniami, ich rodzicami i dziadkami przybyli do świątyni, aby wspólnie podziękować za bezpieczne wakacje i prosić o dobry i pomyślny rok szkolny 2018/2019. Chór ”Grodnianie” nadał uroczystości wyjątkowego charakteru.

Po mszy św. zaproszeni goście i uczniowie udali się do nowych murów szkoły. Na początku wprowadzony został sztandar szkoły. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły – p. Helena Dubowska, która serdecznie powitała wszystkich uczniów oraz rodziców i grono pedagogiczne. Po powitaniu nastąpiła modlitwa oraz uroczyste poświęcenie salek lekcyjnych przez księdza. Do uczniów, nauczycieli oraz rodziców życzliwe słowa skierowali zaproszeni goście. Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego – p. Maria Połubińska odczytała list gratulacyjny z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, który został nadesłany wprost z pierwszej stolicy Polski – Gniezna, za co bardzo serdecznie dziękujemy Pani Prezes Klubu Nauczycieli Polskich i Polonijnych “GNIAZDO PL” – p. Małgorzacie Tomczak. Wspaniały występ zespołu dziecięcego “Wesoła Gromadka” był pięknym uwieńczeniem uroczystości, jak również powodem do dumy rodziców, Pani kierownik zespołu Anny Porzeckiej  oraz dla całej społeczności szkolnej. Po części artystycznej nastąpiło krojenie tortu.  Delektując się ciastem uczniowie mogli podzielić się wspomnieniami lata oraz skierować pytania do nauczycieli. W tak wspaniałej atmosferze zainaugurowano rok szkolny 2018/2019!

Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole. Niech ten rok szkolny będzie na „Szóstkę”! Powodzenia, drodzy maturzyści 2018!

Zdjęcia: Andrzej Ejwind

 

Dzień pustej klasy, czyli zwiedzamy Grodno!

Grodno- jedno z najpiękniejszych i najcenniejszych miast – jest bez wątpienia jednym z najpopularniejszych i najbardziej znanych ośrodków turystycznych i kulturalnych. Na zamku w Grodnie Kazimierz Jagiellończyk zgodził się przyjąć koronę polską od rycerstwa małopolskiego. Tam też zmarł w 1492. Na zamku mieszkał i zmarł w 1483 syn króla Kazimierza – św. Kazimierz. Wiemy, że panowanie króla Stefana Batorego było określane jako „złote lata” miasta. Król lubił Grodno i mieszkał na zamku wiele lat. Przyjmował w mieście poselstwa,  przedsięwziął starania by założyć w mieście kolegium jezuickie. Chciał uczynić też gród stolicą królewską, ale niestety zmarł na zamku w Grodnie 12 grudnia w 1586 roku. Jednak duch królewski jest obecny tu i dzisiaj…

Dobrą tradycją szkoły stało się zwiedzanie miasta przez uczniów i nauczycieli tuż po zakończeniu roku szkolnego. Niezastąpionym przewodnikiem zaś pozostaje nauczyciel historii, krajoznawca Józef Porzecki.

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania (foto: Andrzej Ejwind)

 

 

 

Jak najgłośniej krzyknąć: „hura”! Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018

26 maja zakończyliśmy kolejny rok szkolny 2017/2018 w Polskiej Szkole Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie. Na uroczystej mszy św. celebrowanej przez ks. kanonika Antoniego Gremzę zgromadzili się zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz dziadkowie. Po mszy św. głos zabrała pani dyrektor Helena Dubowska. W tym dniu życzyła wszystkim miłych wrażeń, słonecznych wakacji, udanych egzaminów. Szczególne słowa uznania skierowała do rodziców, dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie. W swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim za całoroczną pracę. Miłą niespodzianką było odczytanie listu gratulacyjnego skierowanego do zgromadzonej publiczności od Pani Senator RP Janiny Sagatowskiej.

list sen Sagatowskiej_PSP JPII w Grodnie

Po przemówieniu Pani Dyrektor głos zabrali również zaproszeni goście, nie żałowali tego dnia słów uznania i życzyli społeczności szkolnej dalszych sukcesów na niwie polskości.

Koniec roku szkolnego to zawsze okazja do wielu wzruszeń. Jedni kończą szkołę, inni otrzymują promocję do następnej klasy. Uroczystość zakończenia roku szkolnego poprowadzili tegoroczni maturzyści. Uświetniła ceremonię swoim śpiewem „Wesoła Gromadka” oraz chór „Grodnianie”. Podczas akademii nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy zdobyli premiowane miejsca w konkursie szkolnym pt. „Pamięć i tożsamość” (konkurs wiedzy o życiu i nauczaniu papieża Jana Pawła połączony z wiedzą o Polsce). Nie zapomnieli uczniowie w tym dniu i o swoich Matkach (26 Maja-Dzień Matki) wręczając zebranym na uroczystości mamom róże, które stały się symbolem ich wdzięczności za dar życia i codzienną troskę.
Nieodłączną częścią uroczystości kończącej rok szkolny jest nagradzanie uczniów wyróżniających się w nauce i w zachowaniu. Po koncercie uczniowie udali się do swoich sal na ostatnią już w tym roku szkolnym lekcję wychowawczą. Na forum klasy otrzymali z rąk pedagogów świadectwa oraz nagrody książkowe.

Gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom szkoły, uczniom oraz rodzicom życzymy wiele uśmiechu, radości, słońca, pogody ducha i wszystkiego najlepszego!

Do zobaczenia we wrześniu!

Fotoreportaż z uroczystości (autor: Andrzej Ejwind)

Dyktando Polskie 2018 pt. „Historia Polski w opowieściach o stolicach”

2 maja 2018r. w Polskiej Szkole Społecznej im. św. Jana Pawła II  po raz kolejny odbył się konkurs ortograficzny „Dyktando Polskie 2018” dla uczniów klas 9-11.

IMG_8799

Witając uczniów i grono pedagogiczne dyrektor szkoły Helena Dubowska zaznaczyła, że wypełniony pułapkami tegoroczny tekst jest inspirowany 100-leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nieprzypadkowa jest również tegoroczna liczba uczestników: 100 osób na 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nauczyciel-koordynator konkursu, Anna Zagdaj, przypomniała uczniom, że podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, słowniki itp.). Natomiast nauczycielka języka polskiego, Anna Litwinowicz, podkreśliła, że kto popełnia błędy ortograficzne, często jest dyskwalifikowany przez innych jako osoba niekompetentna, mająca braki w wykształceniu, z której zdaniem nie warto się liczyć, zachęcając w ten sposób uczniów częściej sięgać do słowników ortograficznych.

Jednym z warunków uczestnictwa w dyktandzie było ubranie się w kolorach bieli i czerwieni. Po napisaniu dyktanda uczniowie chętnie pozowali do wspólnego zdjęcia.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie cennych nagród odbyło się 4 maja. Historyk i krajoznawca, Józef Porzecki, pogratulował uczniom i nauczycielom świetnych wyników z języka polskiego.

Wyniki szkolnego konkursu ortograficznego „Dyktando Polskie 2018”:

I miejsce – Marta Fortulańska; naucz. Anna Litwinowicz (nagroda- iPhone SE 32 GB )
II miejsce – Weronika Kołosza; naucz. Agnieszka Moroz (nagroda- PowerBank 12000 mAh)
III miejsce ex aequo – Złata Wasilewska, Tatiana Mazajło; naucz. Anna Zagdaj (nagroda- PowerBank 10000 mAh)

Wyróżnienia:

Ewelina Bondarenko; naucz. Anna Zagdaj

Jerzy Tołoczko; naucz. Anna Litwinowicz

Antoni Bartasz; naucz. Anna Zagdaj

Wyróżnienia (uczniowie, którzy pobierają naukę języka polskiego przez rok):

Daria Skrebiec; naucz. Agnieszka Moroz

Polina Michajłowska; naucz. Helena Dubowska

Wioletta Subotkiewicz; naucz. Anna Litwinowicz

Anna Kuchta; naucz. Anna Litwinowicz

Weronika Sokołowska; naucz. Anna Litwinowicz

Współorganizatorami zmagań z ortografią jest Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych w Gnieźnie oraz ZSP nr 2 w Gnieźnie.

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom – Fundacji „Polacy znad Niemna”, ZST w Częstochowie, ZS im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie za ufundowanie atrakcyjnych nagród dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie.

Dyktando było świetną zabawą, jak i możliwością popisania się przed rówieśnikami. W te dni majowe nie zabrakło uśmiechów zwycięzców, nagród i oczywiście… błędów, ale tylko ten, kto nie robi nic, ich nie popełnia. Gratulujemy więc bez wyjątku wszystkim uczestnikom!

Zdjęcia: Andrzej Ejwind

 

„Vivat Maj, 3 Maj”, czyli patriotyczna majówka w PSS im. św. Jana Pawła II

Pierwsze dni maja w Polsce są dniami wyjątkowymi. 1 Maja-Międzynarodowe Święto Pracy, 2 Maja- Dzień Flagi RP; Święto Polonii i Polaków poza granicami Polski, 3 Maja-Święto Konstytucji.

Uroczyście i podniośle w  pierwsze dni majowe było w Polskiej Szkole Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie. Uczcić Święto Polonii i Polaków poza granicami Polski postanowiliśmy w sposób niebanalny. Przeprowadziliśmy w tym dniu Dyktando Polskie pt. „Historia Polski w opowieściach o stolicach”. W dyktandzie wzięło udział 100 osób na 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości! Jednym z warunków uczestnictwa w dyktandzie było ubranie się w kolorach bieli i czerwieni. Dyktando było świetną zabawą, jak i możliwością popisania się przed rówieśnikami. Organizując to dyktando, akcentowaliśmy uczniom jak ważna jest czystość języka polskiego. Po napisaniu dyktanda uczniowie chętnie pozowali do wspólnego zdjęcia. Wręczono również nagrody uzdolnionym uczniom, którzy brali udział w konkursach międzynarodowych. Uroczyste obchody Święta Polonii i Polaków poza granicami Polski zwieńczyła msza św. w intencji Ojczyzny, żywych oraz zmarłych Polaków z Grodzieńszczyzny. Swoim śpiewem mszę św. upiększył  chór „Grodnianie”.
Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się natomiast od uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów naszej szkoły, a upiększyła ową uroczystość nasza znamienita „Wesoła Gromadka”.
W polskiej tradycji 3 maja jest dniem radosnego świętowania. W Polsce organizuje się szereg uroczystości i pochodów, które mają przypomnieć, jak istotnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku. Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach i wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
„Vivat Maj, 3 Maj!”
31880895_1424386641001030_4181304920701403136_n
„Kogo wstyd matki, ojców i braci,
Niech się z swojego kraju natrząsa:
Ja zaś z ojczystej chlubny postaci,
Żem jeszcze Polak, pokręcę wąsa”

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji!

IMG_8746
Augustyna Pietraszko odbiera z rąk Pani Dyrektor Heleny Dubowskiej nagrodę i dyplom za zajęcie 2 miejsca w II międzynarodowym konkursie plastycznym „Sercem zawsze przy Polsce”

 

zdjęcia: Andrzej Ejwind, Natalia Biełan

Zakopane w marcowym śniegu

Dzięki dofinansowaniu zaprzyjaźnionych sponsorów uczniowie Polskiej Szkoły Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie wraz z nauczycielami w dniach 8-11 marca 2018 roku zwiedzili Zakopane i Kraków. Cieszymy się bardzo, że też byliśmy w trzymilionowej grupie turystów. Jak i większość turystów rozpoczęliśmy zwiedzanie Zakopanego od wizyty na Krupówkach. Mimo to, że tradycja góralska na Krupówkach coraz bardziej zanika, jednak warto się przejść Krupówkami, zobaczyć targowisko pod Gubałówką.

Ale przed tem, jak wybraliśmy się podziwiać widoki Tatr z Gubałówki, zwiedziliśmy Stary Kościół i Cmentarz na Pęksowym Brzyzku. To jest najstarszy kościół w Zakopanem, a cmentarz – to miejsce, gdzie są pochowane najbardziej zasłużone dla miasta osoby. Wśród nich znaleźliśmy wybitne na Podhalu i w Polsce postacie: Jan Długosz – polski taternik, alpinista i literat, Wanda Gentil-Tippenhauer – polska malarka, miłośniczka Tatr i narciarstwa, Ferdynand Goetel – polski prozaik, dramatopisarz, scenarzysta, działacz polityczny, Kornel Makuszyński – polski prozaik, poeta, krytyk teatralny i publicysta, Beata Obertyńska, polska poetka i pisarka, Władysław Orkan – polski pisarz z okresu Młodej Polski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer – polski poeta, nowelista, powieściopisarz, przedstawiciel Młodej Polski, Józef Stolarczyk – pierwszy proboszcz Zakopanego, pierwszy taternik, Stanisław Witkiewicz – polski malarz, architekt, pisarz i teoretyk sztuki, twórca i popularyzator stylu zakopiańskiego.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie i spacer po Gubałówce, gdzie zobaczyć można przepiękną panoramę na Tatry. Pogoda nam dopisała, więc góry były bardzo dobrze widoczne.

Następnego dnia pojechaliśmy do Palenicy Białczańskiej, skąd pieszo wyruszyliśmy nad Morskie Oko. Droga była przykryta grubą warstwą śniegu, szło się bardzo przyjemnie. Droga o długości około 9 km wiodła krętą szosą pośród lasu, przejście jej zajęło około dwóch godzin. Po drodze skorzystaliśmy ze skrótów tnących serpentyny drogi, czasami było trochę ślisko. Dodatkowo po drodze spotykaliśmy tablice ostrzegawcze o schodzących lawinach.

Idąc nad Morskie Oko minęliśmy po lewej stronie budynek starego schroniska. Wychodząc ze schroniska, podziwialiśmy widoki jeziora zamarzniętego, przysypanego warstwą śniegu, a w tle ośnieżone szczyty górskie. Słońce rozświetliło powierzchnię jeziora i przed nami pojawiły się widoki naprawdę bajkowe. Zrobiliśmy cudowne zdjęcia. Odpoczęliśmy, zjedliśmy przepyszną szarlotkę i ruszyliśmy z powrotem.

W niedzielę 11 marca z panią przewodnik zwiedziliśmy Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice, centrum Krakowa. Minęliśmy wiele polskich miast po drodze, między innymi Radom, Kielce, Warszawę i Białystok i dojechaliśmy późnym wieczorem do swojego rodzinnego Grodna.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, kto przyczynił się do tego, aby nasz wyjazd był udany!

                                          Paweł S., uczeń 10 klasy PSS im. św. Jana Pawła II w Grodnie