NIEPODLEGŁOŚĆ KRZYŻAMI MIERZONA. W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ GRODNO I ZIEMIĘ GRODZIEŃSKĄ

28 kwietnia w Polskiej Szkole Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie odbyły się uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez nasze miasto Grodno.

Po mszy świętej oddaliśmy hołd poległym żołnierzom z okresu odbudowy państwa polskiego, a także broniącym ojczyzny w 1939r., modląc się i zapalając na ich grobach znicze. Na terenach obecnej Grodzieńszczyzny znajduje się kilkadziesiąt zachowanych miejsc wiecznego spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego z wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 r. Miejsca polskiej pamięci narodowej przybliżają nam historię i bohaterstwo żołnierza polskiego, a także przypominają niełatwe polskie drogi do niepodległości i suwerenności państwowej. Naszym zadaniem jest kultywowanie i przybliżanie młodemu pokoleniu pamięci historycznej tamtych znaczących wydarzeń.

Na uroczyste obchody złożyło się również przedstawienie słowno-muzyczne ukazujące trudne drogi ku niepodległości. W zorganizowanych przez PSS im. św. Jana Pawła II w Grodnie uroczystościach wzięli udział goście z  Częstochowy, Białegostoku, a także uczniowie szkoły i mieszkańcy Grodna.

Dziękujemy gościom, nauczycielom (w szczególności historykowi Józefowi Porzeckiemu za niezwykłą lekcję historii i zorganizowanie uroczystości) oraz uczniom za udział w obchodach 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Grodno i Grodzieńszczyznę!

W 1793 roku na Nowym Zamku w Grodnie podczas ostatniego sejmu I Rzeczypospolitej podpisano drugi traktat rozbiorowy z Rosją i Prusami. Zryw patriotyczny Tadeusza Kościuszki w obronie ideałów Konstytucji 3 maja i państwowośći polskiej nie powstrzymał planów zaborców. Okres 123 lat zaborów nie zniszczył w ludności polskiej zamieszkującej tereny bylego Wielkiego Księstwa Litewskiego poczucia tożsamości i przynależności do narodu polskiego.

W listopadzie 1918 r. po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wschodnie tereny dawnej Rzeczypospolitej znajdowały się pod okupacją wojsk niemieckich i podlegały zarządowi administracyjnemu Naczelnego Dowódcy Wschodu (w skróce OBER-OST). Jednak po 124 latach zniewolenia Grodno powróciło w skład odbudowanej II Rzeczypospolitej. Społeczność grodzieńska przystąpiła do odbudowy miasta i organizowania życia społecznego i kulturalnego.

IMG_0451

 

W dniu 28 kwietnia 1919 r. w Grodnie przy licznie zgromadzonej ludności miasta i okolic odbyło się uroczyste powitanie wkraczającego Wojska Polskiego. Na placu przed kościołem farnym odprawiona została msza polowa po czym odbyła się defilada polskich oddziałów. Po przemówieniach powitalnych wygłoszonych przez przedstawicieli miasta i organizacji społecznych, zabrała głos delegacja dzieci grodzieńskich witając wojsko polskie tymi słowami: „My dzieci polskie przyszliśmy powitać obrońców naszych i gorąco podziękować za krew przelaną i trudy ofiarne dla ukochanej Ojczyzny ponoszone(…)”

 

za zdjęcia dziękujemy: Bernard Banaszuk

W 78. rocznicę obrony Grodna

Dnia 20 września 2017 roku członkowie Wspólnoty Polaków wraz z uczniami z Polskiej Szkoły Społecznej im. Jana Pawła II oddali hołd poległym w obronie miasta w 1939 roku odwiedzając i modląc się przy grobach poległych w Lerypolu, Żydomli, Jurewiczach, Kulbakach, Małyszczyźnie, Grańdziczach, Kodziowcach, Nowikach (miejsce rozstrzału Generała J.Olszyny-Wilczyńskiego), przy Forcie w Naumowiczach (miejsce rozstrzału organizatora obrony Grodna wiceprezydenta miasta Romana Sowickiego). Tegoż dnia została odprawiona msza św. w intencji poległych w kościele Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie. Cześć ich pamięci!

 

Krótka historia-przypomnienie dla uczniów: Sowieckie oddziały nacierały z dwóch kierunków – od południa i od wschodu. Grodno sowieci planowali zdobyć z marszu – rankiem 20 września 1939 roku. Obok nielicznych pododdziałów Wojska Polskiego i ludności cywilnej dzielnie walczyła w obronie Grodna młodzież szkolna, a nawet dzieci. Najlepiej odzwierciedlają obraz tych wydarzeń wspomnienia uczestników walk. Grażyna Lipińska relacjonuje: „O świcie wjeżdża na most olbrzymi czołg, przerywa bez trudu nasze zapory, za nimi drugi, trzeci, czwarty. Trzepocą na nich czerwone chorągiewki, na pierwszym czołgu bukiet kwiatów, gdzieś go kwiatami przywitano, ale nie w Grodnie”.

Grodno broniło się do 22 września 1939 r. Najdłużej trwała obrona znajdujących się nad Niemnem: Starego Zamku Królewskiego, koszar, 81. pułku strzelców oraz położonego obok zespołu szkół zawodowych”.

Grodno było jedynym polskim miastem, które tak długo we wrześniu 1939 roku opierało się regularnym jednostkom Armii Czerwonej. Za swą bohaterska postawę zapłaciło dużą daniną krwi w rannych, poległych lub zakatowanych mieszkańcach tego grodu.

 

zdjęcia: Андрэй Эйвинд

50 LAT RAZEM PRZEZ ŻYCIE!

Niewiele jest rzeczy tak cennych jak złoto, nic zatem dziwnego, że święto półwiecza szczęśliwego pożycia nazwano właśnie złotymi godami. Swoje złote gody w lipcu 2017 roku obchodzili pan Władysław i pani Bronisława Kaźmierowiczowie ze wsi Masztalery z rejonu grodzieńskiego.

życzenia dla "młodej pary".jpg
 

Pani Halina Derbysz (Wspólnota Polaków) składa życzenia Państwu Kaźmierowiczom

 

Złote gody to powód do wspomnień wspólnie spędzonych lat. Choć nie zawsze było pięknie, obok uśmiechów pojawiały się łzy, a w parze z radością szedł smutek to wzajemna miłość pozwalała przezwyciężać wszystko. Z okazji pięćdziesięciu wspólnie spędzonych lat życzymy Państwu wytrwałości, zrozumienia oraz bezwarunkowej miłości przez kolejne kilkadziesiąt lat!

Obchody Święta Wojska Polskiego na Grodzieńszczyźnie (wideo i zdjęcia)

autor: Anna Porzecka; zdjęcia i wideo:  Андрей Эйвинд

15 sierpnia w Dniu Wojska Polskiego Mieczysław Jaśkiewicz oraz działacze Centrum Polskiej Kultury i Oświaty odwiedzili groby polskich żołnierzy, poległych na Grodzieńszczyźnie. Tam razem z mieszkańcami wsi i miasteczek, położonych nieopodal miejsc pochówku, wspólnie się modlili i oddawali hołd poległym, składając kwiaty i zapalając znicze. Łącznie objechali blisko 300 km. Po czym w Grodnie wspólnie z działaczami Polskiej Macierzy Szkolnej i Związku Polaków na Białorusi uczestniczyli w uroczystościach w Grodnie. Na Cmentarzu Garnizonowym przedstawiciele wszystkich polskich organizacji wspólnie zapalili znicze i pomodlili się za żołnierzy poległych w 1920 roku. Uroczystości zakończyły się Mszą Świętą w intencji poległych w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego (Pobernardyńskim ). Chór „Głos znad Niemna ” pod kierownictwem Pawła Kmiecika i dyrygenturą Ireny Mazurkiewicz uświetnił uroczystość swoim śpiewem. P. S. Obchody zostały zorganizowane przez Polaków mieszkających w Grodnie. -15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny –

-15 2017 roku- 97 rocznica bitwy warszawskiej 1920 roku. (Cud nad Wisłą)-

 

Nikt nie jest zapomniany, nic nie jest zapomniane!

Przywódcy Społeczności Polskiej na Białorusi, wraz z prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi byłą łączniczką Armii Krajowej majorem Weroniką Sebastianowicz ps. „Różyczka”, oraz przyjaciółmi z Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego – uczcili pamięć poległych bohaterów w obwodzie grodzieńskim.

Следами героев пограничья. Никто не забыт, ничто не забыто!
Руководители Польского сообщества Беларуси совместно с председателем Беларуской Ассоциации Солдат Армии Крайовэй (бывшей связной АК) майором Вероникой Себастьянович псевдоним в годы войны „Розочка” и друзьями из Международного мотосообщества „Катынский Рейд” почтили память героев погибших на Гродненщине.

zdjęcia i wideo:  Андрей Эйвинд