NIEPODLEGŁOŚĆ KRZYŻAMI MIERZONA. W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ GRODNO I ZIEMIĘ GRODZIEŃSKĄ

28 kwietnia w Polskiej Szkole Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie odbyły się uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez nasze miasto Grodno.

Po mszy świętej oddaliśmy hołd poległym żołnierzom z okresu odbudowy państwa polskiego, a także broniącym ojczyzny w 1939r., modląc się i zapalając na ich grobach znicze. Na terenach obecnej Grodzieńszczyzny znajduje się kilkadziesiąt zachowanych miejsc wiecznego spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego z wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 r. Miejsca polskiej pamięci narodowej przybliżają nam historię i bohaterstwo żołnierza polskiego, a także przypominają niełatwe polskie drogi do niepodległości i suwerenności państwowej. Naszym zadaniem jest kultywowanie i przybliżanie młodemu pokoleniu pamięci historycznej tamtych znaczących wydarzeń.

Na uroczyste obchody złożyło się również przedstawienie słowno-muzyczne ukazujące trudne drogi ku niepodległości. W zorganizowanych przez PSS im. św. Jana Pawła II w Grodnie uroczystościach wzięli udział goście z  Częstochowy, Białegostoku, a także uczniowie szkoły i mieszkańcy Grodna.

Dziękujemy gościom, nauczycielom (w szczególności historykowi Józefowi Porzeckiemu za niezwykłą lekcję historii i zorganizowanie uroczystości) oraz uczniom za udział w obchodach 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Grodno i Grodzieńszczyznę!

W 1793 roku na Nowym Zamku w Grodnie podczas ostatniego sejmu I Rzeczypospolitej podpisano drugi traktat rozbiorowy z Rosją i Prusami. Zryw patriotyczny Tadeusza Kościuszki w obronie ideałów Konstytucji 3 maja i państwowośći polskiej nie powstrzymał planów zaborców. Okres 123 lat zaborów nie zniszczył w ludności polskiej zamieszkującej tereny bylego Wielkiego Księstwa Litewskiego poczucia tożsamości i przynależności do narodu polskiego.

W listopadzie 1918 r. po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wschodnie tereny dawnej Rzeczypospolitej znajdowały się pod okupacją wojsk niemieckich i podlegały zarządowi administracyjnemu Naczelnego Dowódcy Wschodu (w skróce OBER-OST). Jednak po 124 latach zniewolenia Grodno powróciło w skład odbudowanej II Rzeczypospolitej. Społeczność grodzieńska przystąpiła do odbudowy miasta i organizowania życia społecznego i kulturalnego.

IMG_0451

 

W dniu 28 kwietnia 1919 r. w Grodnie przy licznie zgromadzonej ludności miasta i okolic odbyło się uroczyste powitanie wkraczającego Wojska Polskiego. Na placu przed kościołem farnym odprawiona została msza polowa po czym odbyła się defilada polskich oddziałów. Po przemówieniach powitalnych wygłoszonych przez przedstawicieli miasta i organizacji społecznych, zabrała głos delegacja dzieci grodzieńskich witając wojsko polskie tymi słowami: „My dzieci polskie przyszliśmy powitać obrońców naszych i gorąco podziękować za krew przelaną i trudy ofiarne dla ukochanej Ojczyzny ponoszone(…)”

 

za zdjęcia dziękujemy: Bernard Banaszuk

LISTOPADOWE REFLEKSJE. KATYŃ

Miesiąc listopad jest w kulturze chrześcijańskiej okresem szczególnej pamięci i modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Wszystko przypomina nam o przemijaniu…

Mogiły budzą poważny nastrój, a śmierć potrafi złagodzić chyba tylko krzyż. Wielokrotnie stojąc nad grobem bliskiej osoby przypominamy różne sytuacje z naszego i ich życia – te miłe, i te złe. Zastanawiamy się, czy leżący pod granitem np. dziadek byłby z nas dumny. Czy akceptowałby nasze czyny?

Listopad jest również miesiącem pamięci narodowej. Wspominamy nie tylko naszych bliskich, ale i żołnierzy poległych na wszystkich frontach w walce o wolność Ojczyzny i godność człowieka, dzięki którym my możemy żyć. Poznawanie historii Ojczyzny pobudza uczucia patriotyczne, bo Ojczyzna to nasza ziemia rodzinna, język, bogactwo duchowe, naród, jego historia, groby oraz losy przyszłych pokoleń.

Niech w tym szczególnym miesiącu listopadzie zapalone przez uczniów i nauczycieli Polskiej Szkoły Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie znicze, modlitwa na grobach poległych za Ojczyznę będą jak zewnętrznym, tak i wewnętrznym symbolem naszej pamięci i miłości do tych, którzy odeszli do wieczności.

Niech pamięć o Nich nie zaginie!

 

zdjęcia: Witalij Połubiński

BRAWO, NASI ZWYCIĘZCY! KRESY 2018

„Kresy 2018” to konkurs recytatorski im. Adama Mickiewicza, który odbywa się w różnych państwach, łącznie w 16. Konkurs zakończy się w grudniu w Białymstoku. Na finał do Białegostoku zostaną zaproszeni laureaci najstarszej kategorii wiekowej – od lat 16.

Wieczór poetycki w Polskiej Szkole św. Jana Pawła II w Grodnie odbył się 13 listopada. Uczestnicy wystąpili w 3 grupach wiekowych: dzieci do lat 12, dzieci i młodzież od lat 12 do 16 oraz młodzież powyżej 16 lat. Najczęściej brzmiały wiersze W. Szymborskiej, A. Mickiewicza, Z. Herberta, A. Osieckiej, A. Asnyka, W. Broniewskiego. W konkursie wzięło udział 36 uczestników.

Nauczyciele podkreślają, że „Kresy” stały się już nieodłączną, bardzo ważną częścią szkolnej edukacji. Są uczniowie, którzy chętnie i dzisiaj sięgają po tomiki poezji, czytają i chętnie recytują wiersze na pamięć.

Udział w takim konkursie kształtuje u uczniów zamiłowanie do poezji, do polskiej literatury i kultury. Cieszy fakt, że w tym roku najstarsza kategoria była reprezentowana przeważnie przez chłopców. Życzymy dalszych sukcesów!

Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów.

Gratulujemy Wszystkim Uczestnikom!

 

Kategoria I – dzieci do lat 12:

I miejsce – Daria Szymanowicz
II  miejsce – Angelina Rakczejewa
III miejsce – Katarzyna Kuźmicz

Kategoria II – dzieci i młodzież od 12 do 16 lat

I miejsce – Maria Nowik
II  miejsce – Daria Lipiawko
III miejsce – Katarzyna Buzun

Kategoria III – młodzież od 16 lat

I miejsce – Ilia Walencinkiewicz
II miejsce – Katarzyna Szoka, Diana Jadeszko
III miejsce – Aleksy Piełuć, Wadim Jabłoński, Paweł Byczek

Fot. Andrej Ejwind

 

 

W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ I NIEPOKORNEJ! 100 LAT!

11 listopada to szczególny dzień dla każdego Polaka. W roku bieżącym 11 listopada POLSKA świętuje 100-lecie odzyskania Niepodległości. Po 123 latach niewoli, cierpienia, walki –  Polska stała się wolną. W tym wyjątkowym dniu w kraju i poza granicami Polacy jednoczą się we wspólnym świętowaniu.

Uczniowie Polskiej Szkoły Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie upamiętnili to wydarzenie poprzez przygotowanie koncertu patriotycznego, zapraszając na wspólną wędrówkę po kartach historii.  Rozpoczęto Akademię od odśpiewania hymnu, a zakończono uroczystość „Rotą”. Podczas święta zostały wykonane najbardziej znane pieśni patriotyczne (Marsz Pierwszej Brygady, Syberiada, W Listopadzie, Flaga, Barka, Ojcowski dom in.) oraz zarecytowane wiersze o Ojczyźnie.

 

Artyści z zespołu dziecięcego „Wesoła Gromadka” oraz chóru „Grodnianie” swoim wzruszającym śpiewem wprowadzili publiczność w świąteczny nastrój. Nie mniej ważnym akcentem podczas Akademii była wystawa prac plastycznych w ramach konkursu szkolnego „Barwy Niepodległości”. Obrazy namalowane przez uczniów nadawały obchodom uroczysty i podniosły charakter. Uroczystość była też podsumowaniem licznych przedsięwzięć zaplanowanych i zrealizowanych w ciągu roku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (m. in. Dyktanda Patriotycznego).

Jakże doniośle w tym wyjątkowym dniu brzmią słowa Jana Pawła II, patrona naszej szkoły: „Nic nie jest nam dane raz na zawsze, dotyczy to także wolności. Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć”. Troszcząc się o Ojczyznę dziś, bądźmy dumni z naszej wielowiekowej przeszłości, pochodzenia, bo tak jak drzewo bez korzeni, tak naród bez historii nie ma szans na przetrwanie.

45820055_1639220076377631_3950120544988299264_n

Z okazji 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości wszystkim Rodakom przesyłamy najserdeczniejsze i najgorętsze życzenia! Niech Żyje Najjaśniejsza!

46151805_2061903283870134_9012362960776986624_n

AM, AZ

 

za zdjęcia dziękujemy: Andrej Ejwind, Tasza Belan

 

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 w Polskiej Szkole Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia. Dzień 15 września 2018 roku ze wszech miar  był wyjątkowym dla Polskiej Szkoły Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie. Tego dnia Szkoła przeżywała Inaugurację Roku Szkolnego 2018/2019, która łączyła się z poświęceniem Sztandaru Szkoły. Akt ten miał miejsce podczas uroczystej mszy św. odprawionej w kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie (Pobrygidzki). Nauczyciele wraz z uczniami, ich rodzicami i dziadkami przybyli do świątyni, aby wspólnie podziękować za bezpieczne wakacje i prosić o dobry i pomyślny rok szkolny 2018/2019. Chór ”Grodnianie” nadał uroczystości wyjątkowego charakteru.

Po mszy św. zaproszeni goście i uczniowie udali się do nowych murów szkoły. Na początku wprowadzony został sztandar szkoły. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły – p. Helena Dubowska, która serdecznie powitała wszystkich uczniów oraz rodziców i grono pedagogiczne. Po powitaniu nastąpiła modlitwa oraz uroczyste poświęcenie salek lekcyjnych przez księdza. Do uczniów, nauczycieli oraz rodziców życzliwe słowa skierowali zaproszeni goście. Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego – p. Maria Połubińska odczytała list gratulacyjny z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, który został nadesłany wprost z pierwszej stolicy Polski – Gniezna, za co bardzo serdecznie dziękujemy Pani Prezes Klubu Nauczycieli Polskich i Polonijnych “GNIAZDO PL” – p. Małgorzacie Tomczak. Wspaniały występ zespołu dziecięcego “Wesoła Gromadka” był pięknym uwieńczeniem uroczystości, jak również powodem do dumy rodziców, Pani kierownik zespołu Anny Porzeckiej  oraz dla całej społeczności szkolnej. Po części artystycznej nastąpiło krojenie tortu.  Delektując się ciastem uczniowie mogli podzielić się wspomnieniami lata oraz skierować pytania do nauczycieli. W tak wspaniałej atmosferze zainaugurowano rok szkolny 2018/2019!

Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole. Niech ten rok szkolny będzie na „Szóstkę”! Powodzenia, drodzy maturzyści 2018!

Zdjęcia: Andrzej Ejwind

 

Dzień pustej klasy, czyli zwiedzamy Grodno!

Grodno- jedno z najpiękniejszych i najcenniejszych miast – jest bez wątpienia jednym z najpopularniejszych i najbardziej znanych ośrodków turystycznych i kulturalnych. Na zamku w Grodnie Kazimierz Jagiellończyk zgodził się przyjąć koronę polską od rycerstwa małopolskiego. Tam też zmarł w 1492. Na zamku mieszkał i zmarł w 1483 syn króla Kazimierza – św. Kazimierz. Wiemy, że panowanie króla Stefana Batorego było określane jako „złote lata” miasta. Król lubił Grodno i mieszkał na zamku wiele lat. Przyjmował w mieście poselstwa,  przedsięwziął starania by założyć w mieście kolegium jezuickie. Chciał uczynić też gród stolicą królewską, ale niestety zmarł na zamku w Grodnie 12 grudnia w 1586 roku. Jednak duch królewski jest obecny tu i dzisiaj…

Dobrą tradycją szkoły stało się zwiedzanie miasta przez uczniów i nauczycieli tuż po zakończeniu roku szkolnego. Niezastąpionym przewodnikiem zaś pozostaje nauczyciel historii, krajoznawca Józef Porzecki.

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania (foto: Andrzej Ejwind)

 

 

 

Jak najgłośniej krzyknąć: „hura”! Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018

26 maja zakończyliśmy kolejny rok szkolny 2017/2018 w Polskiej Szkole Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie. Na uroczystej mszy św. celebrowanej przez ks. kanonika Antoniego Gremzę zgromadzili się zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz dziadkowie. Po mszy św. głos zabrała pani dyrektor Helena Dubowska. W tym dniu życzyła wszystkim miłych wrażeń, słonecznych wakacji, udanych egzaminów. Szczególne słowa uznania skierowała do rodziców, dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie. W swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim za całoroczną pracę. Miłą niespodzianką było odczytanie listu gratulacyjnego skierowanego do zgromadzonej publiczności od Pani Senator RP Janiny Sagatowskiej.

list sen Sagatowskiej_PSP JPII w Grodnie

Po przemówieniu Pani Dyrektor głos zabrali również zaproszeni goście, nie żałowali tego dnia słów uznania i życzyli społeczności szkolnej dalszych sukcesów na niwie polskości.

Koniec roku szkolnego to zawsze okazja do wielu wzruszeń. Jedni kończą szkołę, inni otrzymują promocję do następnej klasy. Uroczystość zakończenia roku szkolnego poprowadzili tegoroczni maturzyści. Uświetniła ceremonię swoim śpiewem „Wesoła Gromadka” oraz chór „Grodnianie”. Podczas akademii nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy zdobyli premiowane miejsca w konkursie szkolnym pt. „Pamięć i tożsamość” (konkurs wiedzy o życiu i nauczaniu papieża Jana Pawła połączony z wiedzą o Polsce). Nie zapomnieli uczniowie w tym dniu i o swoich Matkach (26 Maja-Dzień Matki) wręczając zebranym na uroczystości mamom róże, które stały się symbolem ich wdzięczności za dar życia i codzienną troskę.
Nieodłączną częścią uroczystości kończącej rok szkolny jest nagradzanie uczniów wyróżniających się w nauce i w zachowaniu. Po koncercie uczniowie udali się do swoich sal na ostatnią już w tym roku szkolnym lekcję wychowawczą. Na forum klasy otrzymali z rąk pedagogów świadectwa oraz nagrody książkowe.

Gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom szkoły, uczniom oraz rodzicom życzymy wiele uśmiechu, radości, słońca, pogody ducha i wszystkiego najlepszego!

Do zobaczenia we wrześniu!

Fotoreportaż z uroczystości (autor: Andrzej Ejwind)

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Święta Bożego Narodzenia, to w wielu krajach najważniejsze wydarzenie roku – okres radości i spokoju. Jego korzenie, zwyczaje i tradycje znane nam dzisiaj, są bardzo stare. W czasie świąt obowiązuje nas specjalny na te okazje, uroczysty wystrój, zarówno w domach, jak i na ulicach miast i wsi. Słusznym stwierdzeniem jest, że Święta Bożego Narodzenia są wyjątkowym przeżyciem. Jednym z najważniejszych obrzędów jest uroczysta kolacja wigilijna, która rozpoczyna się wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki na niebie. Właśnie w tym czasie cała rodzina oraz inni goście zasiadają do bożonarodzeniowego stołu. Przed samym posiłkiem zgromadzeni przy wieczerzy dzielą się opłatkiem, składając sobie życzenia. Jest to gest pojednania i pokoju w rodzinie.  Wspólne kolędowanie to piękny staropolski zwyczaj, który zachował się do dziś. Bardzo milo jest pośpiewać sobie, wraz z innymi tradycyjne kolędy czy pastorałki.

W dniach 19 i 20 grudnia uczniowie naszej szkoły mieli taką możliwość, ponieważ gromadzili się razem na wspólnych klasowych spotkaniach opłatkowych. Wyjątkowa atmosfera, świąteczny nastrój, wspólne kolędowanie, występy uczniów, wszystko to sprawiło, że w tych dniach w szkole panowała atmosfera radości i wzajemnej życzliwości. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć. A naszym wspaniałym uczniom, ich rodzicom oraz wszystkim sympatykom naszej Szkoły życzymy : Wesołych Świąt!

Wszystko jest, jak przed rokiem: 
na szybach srebrne kwiaty 
i ten sam obraz w ramach okien; 
świat biały, jak opłatek…

Będzie wilia! – Uśmiechną się ludzie, 
do świątecznej zasiądą wieczerzy – 
błogosławiony grudzień! 
„W żłobie leży – któż pobieży…”

Pomyśl: na cudzej ziemi wśród obcych, 
tacy jak ty młodzi chłopcy 
i małe dziewczęta 
zaśpiewają tę samą kolędę.

Pamiętaj: będą 
ludzie smutni, opuszczeni, 
niepotrzebni nikomu – 
i nikt z nimi słowa nie zamieni, 
nie zaprosi do swego domu…

Weź do ręki biały opłatek, 
choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić – 
i życz szczęścia całemu światu 
niech się wszystkie serca rozweselą!

Zdzisław Kunstman 

Kresy 2017 w Polskiej Szkole Społecznej im. św. Jana Pawła II : Zwycięzcy wyłonieni!

Dnia 9 listopada 2017 r. w Polskiej Szkole Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie odbył się szkolny Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza ”Kresy”. W zmaganiach wzięło udział 24 recytatorów.

IMG_01

Zdobywcy pierwszych miejsc szkolnych eliminacji w każdej z kategorii wezmą udział w republikańskim etapie konkursu ”Kresy 2017”, który odbędzie się 26 listopada w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie.

Jerzy Tołoczko, zwycięzca konkursu w grupie wiekowej od 16 lat,  zaznaczył, że taki konkurs to jest ogrom pracy i ważne doświadczenie dla wszystkich, którzy brali w nim udział, leży na nas ogromna odpowiedzialność, gdyż mamy godnie zaprezentować naszą szkołę na eliminacjach republikańskich. Jurek zadeklamował fragment Jędrzeja Kitowicza „O stołach i bankietach pańskich” i wiersz Adama Mickiewicza „Reduta Ordona”.

IMG_1403
Jerzy Tołoczko

W grupie wiekowej od 12 do 16 lat pierwsze miejsce zdobyła Renata Gruszko, która wyrecytowała wiersze Władysława Broniewskiego „Ballady i Romanse” i  Adama Mickiewicza „Śmierć pułkownika”.

IMG_1409
Renata Gruszko

Zwycięzcy szkolnego konkursu „Kresy 2017” w poszczególnych kategoriach:

Grupa wiekowa do lat 12

I miejsce – Helena Kriwiel

IMG_0879
Helena Kriwiel

Grupa wiekowa od lat 12 do 16
I miejsce – Renata Gruszko
II miejsce – Weronika Kołosza
III miejsce – Wadim Jabłoński

Grupa wiekowa od 16 lat

I miejsce – Jerzy Tołoczko
II miejsce – Augustyna Pietraszko
III miejsce – Agata Oleńska

Dziękujemy sponsorom za ufundowane nagrody dla uczestników,  nauczycielom, rodzicom, a przede wszystkim uczniom za owocnie spędzony wieczór listopadowy!

zdjęcia Андрей Эйвинд

Św. Jan Paweł II – Nauczyciel i wychowawca młodzieży

15 października 2017 r. Polska Szkoła Społeczna im. Jana Pawła II obchodziła dwie bardzo ważne uroczystości: Dzień Komisji Edukacji Narodowej (Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego uchwałą Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773r.) oraz Dzień Świętego Patrona Szkoły. Dzień Patrona to wyjątkowe święto społeczności szkolnej, uczniów, nauczycieli i rodziców. Przypomnijmy, iż dnia 16 października 1978 roku arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła jako pierwszy kardynał z Polski, został wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł II. Wielki człowiek, który rozświetlał mroki wszystkich ludzkich serc. Nigdy nie zostawił młodzieży samej i nie zawiódł młodych. Papież mówił do młodych trudne słowa. Przypominał, że prawdziwa wolność kosztuje, że młodzi muszą od siebie wymagać, nawet gdyby inni od nich nie wymagali, że muszą być ludźmi sumienia. A młodzież słuchała go zapartym tchem, choć nie obiecywał łatwego życia.

IMG_9566
Taki duży, taki mały, może Świętym być!

Wyjątkowy dzień dla szkolnej społeczności rozpoczęliśmy od udziału we Mszy świętej. Podczas mszy św. modlono się w intencji wszystkich nauczycieli szkoły oraz o wstawiennictwo św. Jana Pawła II dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich ludzi dobrej woli. Zaznaczmy, że 12 października właśnie do Kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie uroczyście wniesiono relikwie krwi św. Jana Pawła II.

AirBrush_20171015165640
Ks. kanonik Antoni Gremza

Na artystyczną część obchodów złożyło się wystąpienie licealistów oraz naszej ukochanej „Wesołej Gromadki”.

IMG_9533
„Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być –
Gdzie jesteś, źródło? 
(Jan Paweł II „Tryptyk rzymski”)

Program artystyczny zakończył się piosenką Sabiny Dziakun, którą zaśpiewała w podzięce dla wszystkich nauczycieli za serce i wiedzę.

IMG_9624
Śpiewa Sabina Dziakun

Było pięknie! Dziękujemy wszystkim zaangażowanym z całego serca!

IMG_9619
Anna Porzecka, kierownik zespołu „Wesoła Gromadka”, nauczycielka w Polskiej Szkole Społecznej im. Jana Pawła II dziękuje gościom za przybycie